بازی کارتی «نــاکس» در بدن انسان کِرم تولید می‌کند!!

امتیاز فراوونه؛ کم و زیادش هم دست خودته. یا شایدم دست رقبیت! ناکس (کاستل) تو دستهٔ بازی‌های دورهمی و خانوادگی قرار می‌گیره، و واقعاً هم یه بازی دورهمی و خانوادگیه. فقط حین و بعد از بازی، ممکنه یه‌ خرده روابط دوستانه و خانوادگی‌تون شکراب بشه! تو این بازی، تا دلتون بخواد می‌تونید امتیاز بگیرید، ولی مراقب باشید که دیگران علیهتون توطئه نکن و شما رو یهو از عرش به فرش نیارن. ناکس با وجود اینکه خیلی سریع تکراری می‌شه برای آدم، ولی یه کِرمی توی خودش داره که بازم دوست داری بازیش کنی. انگار تا وقتی که با همهٔ عالم و آدم بازی نکنی و تو بازی باهاشون، کِرم نریزی و امتیازشونو کم نکنی، دلت آروم نمی‌شه. در کل، ناکس یه بازی دورهمی و خانوادگی معمولیه که نه خیلی شما رو به هیجان میاره، نه خیلی یَخه که آدم ازش لذت نبره. یه چیز بینابینیه. فقط مراقب باشید که کِرمِش درگیرتون نکنه؛ چون ممکنه دیگه نتونید از دستش خلاص بشید!

به قلم حمید مهدی زاده

error: Right Click and Text Selection Is Disabled