بردگیم Hadrian’s Wall آماده فروش شد!

همانطور که در مطالب قبل گفته شد، قرار است 3 بردگیم جذاب از سوی «دهکده بردگیم» روانه بازار بردگیم ایران شود. یکی از این بردگیم‌ها Hadrian’s Wall نام دارد که در دسترس عموم قرار گرفته است. در زیر درباره بازی توضیحاتی را آورده‌ایم:

زمانی که در سال 122 بعد از میلاد مسیح، امپراتور روم، هادریان آگوستوس، از شمال بریتانیا دیدن می‌کرد، شاهد ویرانی حاصل از نبرد ارتش او با پیتک‌های وحشی بود. او که می‌خواست قدرت رومی‌ها را به رخ بکشید، دستور داد دیواری ساخته شود تا قبایل پیکت را از سایر انگلستان جدا کند. این دیوار عظیم 80مایل رومی طول داشت، از ساحل شرقی تا ساحل غربی امتداد می‌یافت.

در بازی «دیوار هادریان»، بازیکنان در نقش یکی از ژنرال‌های رومی قرار می‌گیرند که به آنها ماموریت داده شده تا یک قلعه مرزی و دیوار اطراف آن را بسازند. در طول 6 سال (راند)، بازیکنان استحکامات و دیوار خودشان را می‌سازند، نیروی دفاعی آنها را تامین کرده و با ساخت سرویس‌ها و ایجاد سرگرمی، سعی در جذب شهروندان بیشتر خواهند داشت – در حالی که ار افتخارات امپراتوری روم در مقابل پیکت‌های متخاصم دفاع می‌کنند. بازیکنی که بیشترین شهرت، تقوا، رشادت و نظم را کسب و از تحقیر شدن اجتناب کند، به امپراتور ثابت خواهد کرد که یک شهروند رومی نمونه است و به مقام «لـگاتـوس لـژیـنوس» خوهد رسید!

هدف بازی:

هدف بازی «دیوار هادریان» داشتن بیشترین امتیاز در پایان سال ششم است. بازیکنان با توسعه  استحکامات، دفاع کردن از دیوار آن و بالا بردن ویژگی‌ها امتیاز کسب می‌کنند. بازیکنان باید با دقت نیروی کار و منابعشان را مدیریت کنند تا مسیرهایی که انتخاب کرده‌اند را به سرانجام برسانند.

این بازی برای افراد بالای 12 سال و تعداد بازیکنان 1 الی 6 نفر طراحی شده و زمان تقریبی آن بین 30 الی 60 دقیقه ذکر شده است.

منبع: صفحه رسمی «دهکده بردگیم» در اینستاگرام

error: Right Click and Text Selection Is Disabled