نکاتی که در بازی «بی‌باکان: نرماندی» به شما کمک می‌کند

در این پست چند نکته خلاصه و کوتاه درباره بازی Undaunted: Normandy می‌خوانید که ممکن است در گیم پلی به آن نیاز داشته باشید.

🔰در زمان مشخص کردن ابتکار عمل، کارت انتخابی شما ( از بین 4 کارت در دستتان) باید به پشت باشد و بدون دیدن آن را همزمان رو کنید.
🔰تاس ها برای عملیات حمله استفاده می شوند و با توجه به عدد مقابل Suppress, Blast, Attack باید تاس بردارید.
🔰برای هر نوبت باید 4کارت از کارت هایی که به پشت هستن کشیده و بازی کنید.
🔰وقتی کارتی را بازی کردید، تنها یکی از عملیات درج شده بر روی کارت را می توان اجرا کرد. بعد از پایان اجرای عملیات یک کارت، سراغ کارت بعد می رویم و 4 کارت در دستتان را به همین صورت بازی کنید.
🔰عدد مقابل فعالیت هر کارت اهمیت دارد.
🔰برای جابجایی باید بلوک های زمینه هم مرز باشند. (یکی از اضلاع به هم مرتبط باشند)
🔰باید روی هر بلوک که Scout از آن می گذرد یک توکن دیدبانی (دوربین) قرار داد و از کارت های انبار به ازای هر توکن دیدبانی یک کارت Fog of War بردارید.
🔰فقط در زمانی می توان یک بلوک را تحت کنترل درآورد (توکن دیدبانی را برگردانید) که یکی از سربازان خودی، عملیات کنترل را دارا بوده(بر روی کارت) و سرباز دشمن نیز در آنجا نباشد.
🔰وقتی نیروهای یک بازیکن وارد بلوکی می شوند که از قبل آن بلوک توسط نیروهای دیگری تحت کنترل درآمده، توکن کنترل به حالت Scout تبدیل می شود.
🔰در زمان عملیات Scout می توان به جای 2 بلوک فقط یک بلوک را Scout کرد، بستگی به عدد نوشته شده مقابل Scout این عمل قابل اجرا است.
🔰عملیات Recon، قابلیت این را دارد که اگر کارت Fog of War را در دست دارید آن را کامل از بازی خارج کنید و جز هیچ دسته کارتی قرار نمی گیرد.
🔰اسنایپر می تواند به هر زمینی (بلوک) بدون داشتن توکن Scout یا توکن کنترل وارد شود.
🔰خمپاره انداز می تواند حداکثر تا 3بلوک اطراف خودش را Target قرار دهد و اگر بعد از تارگت و عملیات حمله، کارت خمپاره انداز را جابجا کردید باید حتما توکن Target را از بلوک بردارید تا عملیات هدف گیری بعدی.
🔰اگر در زمان حمله، تاس ریخته شده عدد کمتر از دفاع را نشان داد هیچ اتفاقی رخ نمی دهد و عملا حمله با شکست مواجه شده است.
🔰برای عملیات Blast خمپاره انداز فاصله بین بلوک ها در نظر گرفته نمی شود.
🔰Rifleman فقط می تواند بلوک ها را تحت کنترل در آورد.
🔰اگر Rifleman دو طرف بازی از دست رفته باشند (کشته شده باشند) بازی متوقف شده و جمع امتیاز سرزمین های تحت کنترل صورت می گیرد. اگر سرزمین های تحت کنترل، امتیازات مساوی داشتند، بازیکنی برنده است که توکن ابتکار عمل را داشته باشد.
🔰برخی از بلوک ها 2عدد را نشان می دهند ( مثال: شیلد 1 و 3) این نوع بلوک ها نشان دهنده تپه هستند. اگر سربازی روی تپه باشد و سرباز دیگر از پایین تپه او را هدف بگیرد باید شیلد بیشتر را محاسبه کرد، اگر موقعیت، تپه به تپه بود یا خمپاره انداز تپه را هدف گرفته بود شیلد کمتر محاسبه خواهد شد.

error: Right Click and Text Selection Is Disabled