Chinatown را 4 نفره بازی کنید

همان طور که روی جعبه بازی Chinatown درج شده بازی برای 3 الی 5 نفر هست و طبق اعلام سایت BGG بهترین حالت برای بازی کردن بین 4 الی 5 نفر است. ما در اینباره نظر دیگری داریم که با شما هم به اشتراک خواهیم گذاشت.

بعد از بازی کردن‌های متعدد با حداکثر نفرات (5نفر) و بررسی روند بازی با این تعداد، به این نتیجه رسیدیم که بهترین حالت برای Chinatown بازی با 4 بازیکن است. وقتی تعداد بازیکنان 5 نفر باشد یک هرج و مرج نامحسوسی بازی را کنترل کرده و باعث حواس پرتی و شلوغی در روند بازی می‌شود. بازیکنان به درستی نمی‌توانند بلوک‌های مد نظر را خریداری یا نگه دارند. این امر باعث می‌شود روند بازی به درستی پیش نرود و پیچدگی در طول بازی زیاد شود. شاید اگر تعداد بلوک‌ها بیشتر می‎‌بود بازی برای این تعداد (5نفر) روند سبک‌تر و ساده‌تری داشت.

حال بعد از بررسی روند بازی با 4 بازیکن متوجه شدیم که فعالیت برای معامله کردن یا خرید و فروش خیلی ساده‌ و روان‌تر صورت خواهد  گرفت. نسبت بلوک‌ها به بازیکنان (4نفر) به صورت بهتری تقسیم خواهد شد و بازیکنان تمرکز بیشتری بر روند اصلی بازی دارند. در اواسط بازی با 5 بازیکن که تعداد بلوک‌های راه اندازی شده رفته رفته افزایش می‌یابد، بازی به سمت شلختگی قدم برمی‌دارد در صورتی که با 4 بازیکن از این شلختگی خبری نبوده و به راحتی بازی را تمام خواهید کرد.

توجه داشته باشید: این مطلب یک نقد یا نظر شخصی درباره بازی Chinatown به حساب می‌آید و شما همچنان می‌توانید بازی را با حداکثر تعداد بازیکنان انجام دهید.

 

پیشنهاد: می‌توانید برای اینکه بازی لذت بخشی داشته باشید، به صورت 4 بازیکن و یک بانکدار بازی را شروع کنید. (وظیفه بانکدار فقط حسابرسی و نظارت به روند بازی است و در بین بازیکنان اصلی حضور ندارد).

error: Right Click and Text Selection Is Disabled