بازی جدید گروه Dice Cream

گروه Dice Cream با انتشار استوری در فضای مجازی خود، خبر از تولید بازی Taco, Cat, Goat, Cheese, Pizza را داد.

error: Right Click and Text Selection Is Disabled