تا پیش از پایان 1402، منتظر چه بازی‌هایی باشیم؟

گنجفه و گراف گیم، سه بردگیم را تا پیش از پایان سال رونمایی خواهند کرد.

بازار بردگیم‌های جدید و جذابی که باید منتظرشان باشیم، بسیار پررونق است. در این مطلب بطور خلاصه به سه بازی می‌پردازیم که وعده‌ی انتشار آن‌ها را خوشبختانه تا پیش از پایان سال 1402 شنیده ایم.

______________________________

1. Feed The Kraken

محصول سال 2022، امتیاز در بردگیم گیک: 7.9

تولید: گروه گنجفه

یک بازی استنتاجی و نقش مخفی در عمق دریاها با سه جناح کاملا مخالف! ممکن است تمام بازیکنان در یک کشتی باشند اما هرکدام مسیر متفاوتی برای حرکت انتخاب می‌کند. هدف بازی هدایت کشتی به مقصد مورد نظر شماست که اگر تمام بازیکنان مقصد مشترکی داشتند، کار آسانی بود. این بازی مناسب سنین 12 سال به بالا بوده و با 5 تا 11 نفر در مدت زمان حداکثر 90 دقیقه قابل بازی کردن است. توضیحات بیشتر

 

2. Irish Gauge

محصول سال 2014، امتیاز در بردگیم گیک: 7.2

تولید: گروه گراف‌گیم

این بازی روی نقشه ایرلند بازی شده و بازیکنان می‌‌توانند یا سهام یکی از 5 شرکت موجود را برای مزایده بگذارند، در یکی از همین شرکت‌ها مسیر بسازند، شهرکی را به شهر تبدیل کنند و یا درخواست سود سهام بدهند. سود سهام بر اساس میزان شهرها یا شهرک‌های به هم متصل شده و میزان سهام صادر شده هر شرکت، به سهامداران پرداخت می‌شود. این بازی مناسب سنین 12 سال به بالا بوده و با 3 تا 5 نفر در مدت زمان حداکثر 60 دقیقه قابل بازی کردن است. توضیحات بیشتر

 

3. Mysterium Park

محصول سال 2020، امتیاز در بردگیم گیک: 7.1

تولید: گروه گنجفه

در این بازی سبک استنتاج و همکاری، بازیکنان باید یا روح باشند یا غیب‌گو! ارواح با کارت‌ها نقاشی شده وظیفه‌ی ارسال رویاها را بر عهده داشته و غیب‌گوها باید برای رسیدن به مکان‌ها و مضنون‌ها آن رویاها را تعبیر کنند. به این ترتیب می‌‌توانند به راز اتفاق افتاده پی ببرند و برای اینکار فقط شش روز فرصت باقی است، زیاد پس از آن کارنوال شهر را ترک خواهد کرد. این بازی مناسب سنین 10 سال به بالا بوده و با 2 تا 6 نفر در مدت زمان حداکثر 45 دقیقه قابل بازی کردن است. توضیحات بیشتر

 

error: Right Click and Text Selection Is Disabled