پروژه جدید دهکده بردگیم

گروه بازی سازی «دهکده بردگیم» تولید بازی آنو 1800 را در پروژه‌های تولید امسال خود قرار داد.

error: Right Click and Text Selection Is Disabled