کاتان: سناریوی تب فوتبالی

تب فوتبال به جزیره کاتان رسیده و حالا شما و دیگر اهالی باید از تیم شهر خود حمایت کنید. آیا بیشترین پیروزی را کسب کرده و قهرمان جان آن فصل می شوید؟ با هربار ساختن یک محل زندگی یا شهر، مسابقات فوتبال برگزار می شوند. موفقیت در لیگ برای شما امتیاز پیروزی کسب می کند.

ویژگی های این سناریو:

  • یک سناریوی ساده برای کاتان اصلی در همراهی با علاقه مندان به فوتبال در سراسر جهان.
  • به طرز لذت بخشی تعاملی است! بازیکنان با ریختن توپ های مخصوص امتیاز کسب می کنند.
  • اندازه کوچک اما خوش گذرانی بزرگ! و همچنین روشی راحت برای کسب امتیاز.

سناریو های کاتان افزونه های کوچکی هستند که بدون تغییر در داستان یا روند بازی اصلی، موضوعی جانبی را به این بردگیم اضافه می کنند.

error: Right Click and Text Selection Is Disabled